Blue Flower

Typowe skojarzenie możliwego użycia podnośników koszowych od razu dotyczy prac na dużych wysokościach prowadzonych na placu budowy lub różnych napraw, remontów czy renowacji wyżej położonych elementów. Owszem – w branżach powiązanych z budownictwem podnośnik koszowy jest wręcz nieodzowny, ale nie tylko one czerpią korzyści z istnienia takiej maszyny. Warto wymienić jeszcze chociażby ogrodnictwo i sadownictwo. Zdawać się może, że w sadzie, ogrodzie czy na działce wygodne prace na wysokości umożliwia drabina, ale nie zawsze będzie ona najlepszym rozwiązaniem. Oczyszczanie wyższych poziomów drzew ze zbędnych gałęzi za pomocą drabiny (zwłaszcza przez niewykwalifikowane osoby) nie jest do końca bezpieczne. Im wyżej mają odbyć się prace, tym trudniej jest je wykonać nie dysponując specjalistycznym sprzętem. Podobnie wygląda sytuacja ze zbiorem owoców z wysokich drzew czy też z porządkowaniem parków lub zieleni ulicznej.